ANCOM propune modificarea indicatorilor statistici

ANCOM a publicat astazi spre consultare publica un proiect de decizie pentru modificarea si completarea setului de indicatori statistici pe care operatorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a-i raporta periodic catre ANCOM. Necesitatea modificarii indicatorilor statistici s-a impus in urma evolutiilor recente si tendintelor de pe pietele de comunicatii electronice din Romania si de la nivel international, aparitiei unor tehnologii si servicii noi, precum si existentei unor neclaritati cu privire la categoriile de informatii corespunzatoare anumitor indicatori statistici.

Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa vor raporta numarul de abonati, de linii si de venituri din abonamentele aferente in functie de categoria de clienti (persoane fizice sau juridice), de mediul in care au fost instalate liniile de acces (urban sau rural), precum si in functie de tehnologiile de acces. Traficul si veniturile aferente vor fi raportate, de asemenea, in functie de categoria de clienti care le-a generat, respectiv persoane fizice sau juridice.

Toti furnizorii de retele publice cu acces la punct fix vor raporta numarul de gospodarii cablate, indiferent de serviciile pe care le furnizeaza utilizatorilor finali (servicii de telefonie la puncte fixe, servicii de acces la internet, retransmisia programelor audiovizuale), in functie de suportul prin care utilizatorii finali sunt conectati la retele. De asemenea, se va raporta si gradul de acoperire a teritoriului/populatiei cu retele radio analogice terestre, DVB-T si WiMax.

Furnizorii de servicii de telefonie mobila vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populatiei in functie de tipurile de retele utilizate (GSM, UMTS, CDMA, etc.). In ceea ce priveste numarul de cartele preplatite, acestia vor trebui sa raporteze atat numarul de cartele preplatite „valabile” (cartele preplatite care la sfarsitul perioadei de raportare se afla in perioada de valabilitate, inclusiv cele aflate in perioada de gratie) cat si numarul de cartele preplatite „active” (cartele preplatite aflate in perioada de valabilitate la sfarsitul perioadei de raportare, si care pe parcursul perioadei de raportare au fost utilizate efectiv cel putin o data). De asemenea, valorile traficului realizat, atat pe piata cu amanuntul cat si de pe piata de gros, vor fi raportate in functie de categoria de utilizatori.

Avand in vedere necesitatea monitorizarii evolutiei gradului de dezvoltare a serviciilor de acces la internet, ANCOM solicita furnizorilor de servicii de acces la internet la puncte fixe raportarea numarului de conexiuni in functie de cinci intervale de viteze „best-effort”, pe fiecare tehnologie de acces in parte, in timp ce numarul total de conexiuni va fi raportat distinct si in functie de mediul in care au fost instalate (urban sau rural).

Indicatorii statistici corespunzatori serviciilor de acces la internet la puncte mobile se vor raporta separat in functie de suportul utilizat pentru conectare – prin intermediul aparatului telefonic/terminalului mobil si, respectiv, al modemurilor/cardurilor/USB (direct pe laptop/PC/alt dispozitiv similar) si in functie de tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, 3G+, LTE, CDMA si EV-DO.

De asemenea, ANCOM a introdus indicatori statistici privind traficul (atat de download cat si de upload) realizat pe parcursul perioadei de raportare de catre utilizatorii finali ai serviciilor de acces la internet la puncte fixe si mobile.

Atunci cand vor deveni disponibile serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale prin retele digitale terestre, furnizorii vor raporta si numarul de abonati care incheie un contract cu un furnizor de servicii pentru a receptiona contra – cost programe audiovizuale prin retele digitale terestre, in afara celor care vor fi transmise in mod gratuit.

Alte modificari importante sunt introducerea raportarii indicatorilor statistici privind pachetele de 2-5 servicii de comunicatii electronice (caracterizate prin numarul de utilizatori si veniturile obtinute, in functie de categoria de utilizatori), precum si a numarului de utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au renuntat la servicii de comunicatii electronice. De asemenea, vor fi raportate si veniturile obtinute din comercializarea de echipamente sau prestarea de servicii asociate furnizarii de retele sau servicii de comunicatii electronice, cum ar fi: comercializarea/inchirierea (atat prin intermediul ofertelor de abonare la serviciile proprii, cat si in afara acestora) de terminale, centrale telefonice, routere, modemuri, USB-uri, receptoare/aparate TV, computere, servicii de service si mentenanta a acestora, chirie canalizatii, proiectarea solutiilor de comunicare etc.

In vederea furnizarii in timp util a unor informatii relevante privind piata de comunicatii electronice, datele statistice privind veniturile vor fi raportate impreuna cu serviciile din care au fost obtinute.

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 07.03.2011, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti) sau direct la registratura. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin posta electronica la adresa: consultare@ancom.org.ro.

This entry was posted in Reglementari and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*